PLA DE VOLUNTARIAT

 INTRODUCCIÓ

El Pla de Voluntariat de la Residència Sant Antoni que es desenvolupa a continuació s’elabora davant la necessitat de fixar un marc de referència en el treball dels voluntaris a la nostra fundació (entitat sense ànim de lucre).
Manté com a referència la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. L’àmbit d’aplicació de l’esmentada Llei és el de les entitats privades sense ànim de lucre amb programes de voluntariat i que acompleixen activitats d’interès general, tal com fixa el seu art. 2.
També cal posar èmfasi en l’art. 4 de l’esmentada llei, on relata els principi de l’acció voluntària, tals com la solidaritat, la transformació social, l’altruisme i la gratuïtat, entre altres.


 

 1. L’ENTITAT

La Residència de Gent Gran Sant Antoni és un establiment de Serveis Socials amb servei de Residència Assistida i Centre de Dia. El centre presta servei d'acolliment residencial des d'una vessant integral i té una capacitat de 73 llits.
A banda d'això des d'un temps ençà ofereix servei de Centre de Dia amb una capacitat de 20 places.

El Centre està gestionat per una junta de Patronat i disposa d'un ampli equip interdisciplinari. El Patronat està format per :

                  • President/a que és l'Alcalde/ssa de Tàrrega 

                  • Vicepresident que és el rector de la Parròquia.

                   • Secretari

                   • Tresorer

                   • Regidor/a de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tàrrega

                   • 5 Vocals


L’equip interdisciplinari està format:
 • Director
 • Responsable Higiènic Sanitari
 • Metge
 • 3 Infermeres
 • 2 Fisioterapeutes
 • Psicòloga
 • Animadora
 • Treballadora Social
 • Administradora
 • Equip d’auxiliars de geriatria
 • Personal de neteja
 • Personal de manteniment.

SERVEIS:
 • Residència Assistida
 • Centre de Dia
 • Transport Adaptat
 • Bugaderia
 • Cuina Pròpia
 • Podologia
 • Perruqueria

MISSIÓ:

Prioritzem la importància de potenciar la capacitat d'adaptació que té la persona per afrontar les noves situacions. Des de l'equip interdisciplinari es dóna suport i eines per incidir en aquesta adaptació individual.
 Fonamentem el nostre treball del dia a dia tenint en compte els següents valors: 

• La individualitat de cada persona gran.

Respecte del ritme vital de la persona gran.

Cura en el tracte i la comunicació en tots els aspectes íntims de la persona, afavorint el seu espai.

Foment i respecte en la presa de decisions.

• Valoració, potenciació i treball en positiu de les capacitats personals, fomentant una major autonomia i valoració personal.
 

Prioritzem la cohesió, la construcció i l'estabilitat d'un equip humà multidisciplinari que garanteix l'atenció integral de qualitat.
Vetllem pel confort del resident prioritzant les mesures preventives per evitar el deteriorament de salut de la persona des d'una vessant interdisciplinària.

 
  1. DRETS I DEURES DE L’ENTITAT

El present Pla subscriu els Drets i deures de l’entitat inclosos en l’art. 10 i 11 de la llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

 
 1. EL VOLUNTARIAT A L’ENTITAT

L’objectiu principal que perseguim en el Pla del Voluntariat es estrènyer les relacions interpersonals dels usuaris del centre amb l’exterior, fomentant la continuïtat del centre amb la resta de la vila, aconseguint d’aquesta manera una percepció de integritat en el tot i per tant millorant el nostre sentiment d’autoeficàcia i autoestima en el procés.


       2.1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT

En el nostre centre és necessiten voluntaris per diferents tasques una de les quals és el suport en les activitats. Les activitats del Centre estan conduïdes per l’Animadora o la Psicòloga però arran dels dèficits sensorials i/o deteriorament cognitiu sovint es necessita ajuda d’altres persones per poder desenvolupar l’activitat. 
Per altra banda altres tipus de voluntariat  son en actuacions, participació en festes i celebracions i altres activitats.


 
   1. MODALITATS DE VOLUNTARIAT

Els voluntaris que presten el seu suport a la nostra entitat ho fan en funció de la seva disponibilitat i les tasques que fan  van encaminades en tot moment a prestar el suport precís als professionals dins d’activitats diverses de la Fundació Residència de la Gent Gran Sant Antoni de Tàrrega i que tinguin com a objectiu aconseguir una major inclusió de la nostra gent gran en les diferents activitats de lleure del centre.
Podríem diferenciar tipus de tasques, depenent de les característiques de les activitats de lleure que es desenvolupen i la seva temporalitat: 
 1. Estables, dins de la rutina setmanal del centre. Temporalitat anual. L’espai on es desenvolupen és dins del mateix centre.
 2. Temporals, suport dins d’activitats que es desenvolupen de temporalitat acotada, temporalitat mensual. L’espai on es desenvolupen amb més normalitat és dins del centre, tot i que poden dur-se a terme a l’exterior i entorn més proper.
 3. Tasques puntuals. Concretes i de durada molt determinada. Temporalitat diària o setmanal. L’espai on es desenvolupen és dins del centre, a l’exterior d’aquest o a l’entorn més proper.

Es determina aquesta classificació tenint en compte les tasques i la temporalitat, precisant en cada moment un tipus de voluntariat diferent per les seves característiques de disponibilitat, habilitats i/o aptituds, coincidint o no entre ells.


       2.1.2 PARTICIPACIÓ DINS DE L’ENTITAT

 
 1. Voluntariat estable durant tot l’any i amb una participació setmanal

CÀRITAS PARROQUIAL DE TÀRREGA. En el moment actual comptem amb  el suport de voluntàries de Càrites que venen tres dies a la setmana (dilluns, dijous i divendres) i que ens donen suport als tallers de manualitats , estimulació psicomotriu, bingo i tallers lúdics; com en la celebració d’actes festius, tallers cuina, tallers de manicura i altres.
En aquests espais el Voluntariat de Càritas a més de donar-nos suport realitza tasques de contenció i potenciació de l’autoestima així com estimulació en el llenguatge i en la expressió tant verbal com no verbal de l’usuari.
Des de Càritas també presten suport a les sortides i activitats d’interrelació de la nostra gent gran amb l’ entorn i a nivell de ciutat.
Al  mateix temps cada primer divendres de cada mes tenim una activitat proposada i dirigida per Càritas-programa Càritas a la Residència , dins la qual hi han un variat d’activitats ben entretingudes pels usuaris del centre (música, recital de poemes, màgia...).

PARRÒQUIA DE TÀRREGA. Cada dissabte també comptem amb la col·laboració de la Parròquia de Tàrrega per la celebració d’actes litúrgics. Aquesta col·laboració s’estén a altres dies especials de l’any com Setmana Santa, Nadal, dimecres de cendra...
A més a més cada dijous organitzen un grup de pregària on els usuaris que ho volen participen activament.

CREU ROJA URGELL-TÀRREGA.  L’Entitat de Creu Roja participa de forma setmanal i continuada en diferents activitats. Per una part amb el grup de manualitats i, per l’altra, participen regularment persones del Programa “Sempre Acompanyats” que donen suport els dijous en l’activitat de tarda.

2. Voluntariat que presta el seu suport durant un espai acotat en el temps però     de forma estable i continuada, la seva participació sol ser setmanal.

ESCOLA VEDRUNA DE TÀRREGA. Comptem amb la col·laboració d’alumnes de l’Escola Vedruna que venen al Centre setmanalment a realitzar voluntariat amb una durada de 35 hores dins del currículum escolar.
Venen tres dies a la setmana (dimarts, dijous i divendres) a fer suport en les activitats que es realitzen . Aquestes activitats serien estimulació musical , suport en el bingo i altres tipus de suport de caire més puntual.

ESCOLA PIA DE TÀRREGA.  També fa la seva aportació col·laborant amb nosaltres durant els mesos de febrer, març, abril, maig i juny. Són alumnes de 3º d’ESO que realitzen hores de voluntariat en horari lectiu de l’escola dins del currículum escolar.
Participen sobretot en activitats de Jocs de taula (entrenament cognitiu) i fent acompanyaments per la ciutat. També ens ajuden a entrenar-nos per les Olimpíades Comarcals que es realitzen en un poble veí i on hem participat els darrers tres anys amb resultats òptims.

3. Voluntariat que ens dona suport de forma puntual durant l’any  i  de forma molt específica.

CÀRITAS PARROQUIAL DE TÀRREGA. Col·labora en suports més puntuals al llarg de l’any. Suport a tallers tradicionals (elaboració de panellets, de palmes), en sortides a l’entorn més proper i en festivitats assenyalades.

CREU ROJA URGELL-TÀRREGA. Comptem amb el  suport d’altres voluntaris en dies puntuals per realitzar sortides a l’exterior amb els usuaris, per Sant Jordi, la Festa Major i la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega. En aquestes ocasions comptem amb 6 ó 7 persones de Creu Roja que ens ajuden a acompanyar als usuaris per la vila per tal de què puguin gaudir de l’ambient festiu que es respira aquests dies a la ciutat.

GRUPS DE MÚSICA. Diferents grups de música col·laboren amb la Fundació amb actuacions en dates festives durant l’any (Carnestoltes, Festa del Voluntariat, Verbena de St. Joan i St. Pere, Castanyada, Fi d’any).

GRUP DE TEATRE BAT. Col·labora amb la Fundació en diferents ocasions durant l’any ( actuació del grup BAT als voltant de la Festa Major de setembre de Tàrrega i amb la visita del patge en festes de Nadal)

ESCOLES DE TÀRREGA.  Durant les festes de Nadal, la Fundació rep a  diferent escoles  de Tàrrega per acompanyar la nostra gent gran amb les cantades de Nadales. ( Escola Vedruna, Escola Pia, Jacint Verdaguer, Maria Mercè Marçal, ...)       2.1.3 CAPTACIÓ i SELECCIÓ

La majoria de voluntaris que col·laboren amb nosaltres ho fan de forma regular i en activitats fixes i periòdiques.
Al llarg de l’any hi ha diferents esdeveniments que requereixen de voluntaris de forma puntual i les nostres vies de captació son a través del contacte amb les entitats de Càritas Parroquial, Creu Roja, així com les escoles de Tàrrega i altres entitats socials del municipi com el Grup de teatre BAT.  També es poden adreçar directament al Centre i fer la petició.
A més a més també comptem amb una aplicació de Voluntariapp. Aquesta darrera eina, és una aplicació informàtica on les entitats podem entrar en contacte amb voluntaris en funció de la necessitat. És una aplicació que té com a servei principal la promoció del voluntariat dins del municipi de Tàrrega.  A través de l’aplicació entren en contacte l’entitat amb la persona o persones voluntàries i a partir d’aquí es passa a fer una entrevista presencial. L’entrevista la realitza el Director del centre acompanyat d’una de les tècniques responsables del voluntariat. En aquesta entrevista s’informa al futur voluntari de quines funcions concretes pot realitzar en la nostra entitat. Es valora la idoneïtat de la persona pel voluntariat requerit.
Un cop concretada la tasca a realitzar es fa signar, en primer lloc, un document de compromís on hi consten els drets i deures dels voluntaris, així com les funcions i atribucions que la Fundació li atorga com a persona voluntària. I en segon lloc, se signa també un document de confidencialitat on hi queda reflectida la protecció de la informació i/o documents relatius al servei que els voluntaris puguin conèixer ja que d’aquí se’n deriven dades de caràcter sensible, privades i expressament protegides per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, confidencials e intransferibles.
A nivell de grup o individual comptem amb una agenda que va actualitzant-se amb diferent contactes que normalment realitzen un voluntariat més puntual.


       2.1.4 ACOLLIDA

Pel que fa la diferents voluntaris que donen suport de forma regular i periòdica destacar que la Psicòloga, l’Animadora o la Treballadora Social són les que fan la tasca de benvinguda i acollida.
Pel que fa a les activitats puntuals, en un primer moment la rebuda és per part del Director del Centre i posteriorment l’acollida i seguiment és a càrrec de l’Animadora, la Treballadora Social i la Psicòloga.
L’acollida segueix diferents fases:
 1. Presentació del responsable
 2. Informació de la Fundació i pautes del centre. Breu entrevista per definir característiques del voluntariat i idoneïtat de les tasques
 3. Visita als espais que precisa conèixer del centre.
 4. Presentació de professionals o altre voluntariat amb qui hauran de prestar suport.
 
   1. RESPONSABLE DEL VOLUNTARIAT

Des del Centre es coordinen els diferents voluntaris que col·laboren activament en diferents activitats que es desenvolupen. Les professionals encarregades de la coordinació són: la Treballadora Social, la Psicòloga i l’Animadora.

Els/les voluntaris/es que participen són de diferents entitats:

 
 • Càritas Parroquial de Tàrrega
 • Càritas – Programa Càritas a la Residència
 • Creu Roja
 • Creu Roja – Programa Sempre Acompanyats
 • Parròquia
 • Escola Pia
 • Escola Vedruna
 • Altres

A l’hora de determinar les persones responsables del voluntariat a la Fundació podem diferenciar: responsabilitat operativa, responsabilitat tècnica i responsabilitat última.

Responsabilitat operativa. Les professionals que tenen la responsabilitat operativa del voluntariat de la Fundació seran la psicòloga i l’animadora.
Tasques:
 • Acollida de les persones voluntàries. Presentació
 • Informació en entrevista
 • Seguiment del voluntariat del centre i avaluació
 • Coordinacions entre els diferents responsables de la Fundació
 • Coordinacions amb altres entitats externes que aporten voluntariat.
 • Finalització del voluntariat, si s’escau

Responsabilitat tècnica. La professional que té al responsabilitat tècnica del voluntariat de la Fundació serà la Treballadora Social.
Tasques:
 • Acollida de les persones voluntàries
 • Seguiment del voluntariat i avaluació
 • Coordinacions entre els diferents responsables de la Fundació
 • Coordinació amb altres entitats externes que aporten voluntariat.


Responsabilitat última. La persona responsable últim serà el Director tècnic de la Fundació.
 • Benvinguda i acollida
 • Informació de la Fundació
 • Contracte de confidencialitat signat
 • Acord de compromís signat

Coordinacions:
 
 • Càritas Parroquial de Tàrrega. Coordinacions mensuals o a petició dels professionals. Via de comunicació: telefònica, correu electrònic
 • Càritas – Programa Càritas a la Residència. Coordinació mensual. Via de comunicació: en persona.
 • Creu Roja Urgell-Tàrrega. Coordinacions puntuals. Via de comunicació: telefònica o correu electrònic.
 • Creu Roja Urgell-Tàrrega – Programa Sempre Acompanyats.
 • Parròquia. Coordinació setmanal. Via de comunicació: depenent de l’activitat.
 • Escola Pia. Coordinació setmanal en temps acotat. Via de comunicació: en persona
 • Escola Vedruna. Coordinació puntual en temps acotat. Via de comunicació correu electrònic.


       2.1.6 AVALUACIÓ  I SEGUIMENT

L’avaluació resulta una de les fases importants a l’hora de determinar la consecució d’objectius i fites. És important que es doni en les diferents fases en que es veurà immers el voluntariat de la Fundació.
L’avaluació és possible quan la temporalitat de la col·laboració de la persona voluntària s’allarga en el temps i és continua.
No és possible l’avaluació del voluntariat quan es tracta de col·laboracions puntuals.
Acollida.
 Avaluació de les aptituds i actituds de la persona voluntària.  Si la persona ve derivada d’una altra entitat, l’avaluació inicial serà responsabilitat de l’entitat que deriva.
Seria recomanable fer l’avaluació conjuntament amb la persona voluntària.
Seguiment.
Avaluació de les aptituds i actituds de  la persona voluntària. Retorn a la persona voluntària si es creu oportú.
Final.
Es realitzarà si s’escau pel tipus de participació de la persona voluntària.

L’avaluació ens permetrà establir el grau de compliment dels compromisos establerts, l’adequació de la persona voluntària a la tasca encomanada i la satisfacció de la persona voluntària i del centre.

       2.1.7 FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT

Es determina que la formació a voluntariat s’estudiarà en casos on es desenvolupi un voluntariat continu i constant al llarg de l’any.
Les persones derivades d’una altra entitat obtindran formació de l’entitat emissora (Càritas, Creu Roja, escoles,..)

       2.1.8 DRETS I DEURES DEL VOLUNTARIAT

 El present Pla subscriu els Drets i deures dels voluntaris inclosos en l’art. 8 i 9 de la llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

       2.1.9 ASSEGURANÇA

Les accions dutes a terme per les persones voluntàries de la Fundació Residència de gent gran Sant Antoni de Tàrrega disposen de cobertura per l’assegurança de l’Entitat.
Les accions de les persones derivades d’altres entitats tenen cobertura per assegurança de la pròpia entitat externa.


       3. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA

L’avaluació del Pla de Voluntariat implicarà establir la idoneïtat del present Pla a les característiques particulars de la Fundació Residència de gent gran Sant Antoni de Tàrrega.
Per això precisarem fer un seguiment  del desenvolupament i el grau de compliment de diferents ítems: 

 
 • Compliment acollida
 • Compliment seguiment i avaluació
 • Coordinacions
 • Drets i deures del voluntariat


       4. ANNEXOS  
 • Document del compromís del voluntariat
 • Registre de voluntariat
 • Document de confidencialitat