El servei de fisioteràpia a la residència té com a objectius principals el mantenir i/o millorar l’estat físic i la mobilitat en general, de cada resident. Aconseguir l’autonomia suficient també és un aspecte prioritari dins de l’atenció que presta aquest servei.
 

En tots els casos es valora l’estat físic que presenta la persona gran, es marquen uns objectius a assolir i el tractament més indicat a realitzar.
 

Es realitzen tot tipus de tractaments però destaquen el de recuperació de fractures, control de l’àlgia (dolor), tractaments per inflamacions i/o contusions, patologies que cursen amb alteració del to muscular i patologies reumàtiques. Paral·lelament als tractaments, també treballem de manera acurada per una prevenció del propi procés d’envelliment.
 

Es realitza fisioteràpia activa i passiva, de manera individualitzada a la sala de rehabilitació ubicada a la primera planta, on disposem del material necessari com són aparell d’ultrasons, Tens, infraroigs, politges, espatlleres, paral·leles, therabands, digitbands entre d’altres.