La Residència de Gent Gran Sant Antoni és un establiment de Serveis Socials amb servei de Residència Assistida i Centre de Dia. El centre presta servei d'acolliment residencial des d'una vessant integral i té una capacitat per atendre a 77 persones residents. El Centre de Dia ofereix servei a 20 persones usuàries.

La Residència està gestionada per una Junta de Patronat i disposa d'un ampli equip professional interdisciplinari.

El Patronat està format per :

• President/a que és l'Alcalde/ssa de Tàrrega 

• Vicepresident que és el rector de la Parròquia

• Secretari/ària

• Tresorer/a

• Regidor/a de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tàrrega

• 5 Vocals