La Residència de Gent Gran Sant Antoni és un establiment de Serveis Socials amb servei de Residència Assistida i Centre de Dia. El centre presta servei d'acolliment residencial des d'una vessant integral i te una capacitat de 73 llits.

A banda d'això des d'un temps ençà ofereix servei de Centre de Dia amb una capacitat de 20 places.

El Centre està gestionat per una Junta de Patronat i disposa d'un ampli equip professional interdisciplinari. El Patronat està format per :

• President/a que és l'Alcalde/ssa de Tàrrega 

• Vicepresident que és el rector de la Parròquia

• Secretari

• Tresorer

• Regidor/a de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tàrrega

• 5 Vocals